IFIS indeks


IFIS za drugo tromjesečje 2017.: Najblaži financijski uvjeti od početka 2005.

Vrijednost IFIS indeksa nastavila je padati u drugom tromjesečju, ukazujući na nastavak trenda ublažavanja financijskih uvjeta. Štoviše, vrijednost IFIS indeksa dosegla je svoj minimum u drugom tromjesečju 2017., što vodi do zaključka da su uvjeti na domaćem tržištu u drugom tromjesečju 2017. godine bili najblaži otkad pratimo kretanja ovog indeksa. Obje komponente indeksa – inozemna i domaća – slijedile su opadajući trend u drugom tromjesečju, pri čemu je inozemna komponenta na kraju lipnja zabilježila najblaže financijske uvjete od prvog kvartala 2005. Poboljšanje globalnih financijskih uvjeta razvidno je kroz porast stabilnosti tržišta kapitala, na koju ukazuju i varijable korištene u našem indeksu – DAX i S&P 500 indeksi, koji su nastavili s rastom u drugom tromjesečju. Stabilizacija političke situacije u Europi također je pridonijela rastu burzovnih indeksa na europskim burzama te padu prinosa na državne obveznice. Značajna likvidnost sustava uslijed ekspanzivne monetarne politike Europske centralne banke zadržala je vrijednosti kratkoročnih kamatnih stopa na tržištu novca u negativnom području. Posljedično, fokus se s političke situacije u Europskoj uniji prebacio na sljedeći potez Europske centralne banke, koji će utjecati na smjer financijskih uvjeta u sljedećem tromjesečju.

Domaće sastavnice IFIS indeksa nastavile su pozitivno doprinositi blagim financijskih uvjetima, iako je daljnje ublažavanje zaustavljeno u odnosu na prethodno tromjesečje. Pritom su varijable vezane uz bankarski sustav doprinosile ublažavanju financijskih uvjeta kroz visoku likvidnost financijskog sustava i kroz zadržavanje kamatnih stopa na kredite na relativno niskim razinama, dosegnutim tijekom prvog tromjesečja. Kretanjima na bankarskom tržištu u drugom tromjesečju pridružio se i nastavak pada kamatnih stopa na depozite, kunske i vezane uz valutnu klauzulu. Ublažavanju financijskih uvjeta na domaćem tržištu pridonijeli su i prinosi na državne obveznice, koji su se smanjili u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine. Takva kretanja mogu se pripisati poboljšanju makroekonomskih pokazatelja u promatranom razdoblju, posebno onih vezanih uz stanje državnih financija.
Što je indeks financijskih uvjeta?
IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.  

Kako se računa indeks financijskih uvjeta?

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.   

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.