Istraživanje

istrazivanje.jpg
Ekonomski institut, Zagreb je javni znanstveni institut na kojem se već više od 75 godina provode znanstvena i razvojna istraživanja u polju ekonomije. Zahvaljujući nepristranosti i kvaliteti znanstvenoistraživačkog rada EIZ danas uživa ugled vodećeg instituta za ekonomska istraživanja u Hrvatskoj. Kvalitetu jamči i interdisciplinarni pristup istraživanjima s ciljem sveobuhvatnog razumijevanja suvremenih ekonomskih problema.
 
Područja istraživanja
 • gospodarski rast, ekonomska politika i konvergencija
 • tekuća gospodarska kretanja, kratkoročne prognoze i fiskalna politika
 • regionalna ekonomika, održivost i razvojno upravljanje
 • industrijska ekonomika, inovacije i poduzetništvo
 • tržište rada, ljudski potencijali i socijalna pitanja. 

 
Naručena istraživanja i usluge
Istraživanja naručuju različiti domaći i inozemni javni i poslovni subjekti: ministarstva, vladine agencije, državni uredi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javna i privatna poduzeća, Hrvatska narodna banka, Svjetska banka, Europska komisija, druge međunarodne organizacije i ostali naručitelji. Usluge EIZ-a uključuju analizu tekućih ekonomskih kretanja, makroekonomske prognoze, razvoj i primjenu metodologija, izradu strateških dokumenata, pripremu podloga nositeljima ekonomske politike i konzultantske usluge.
 
U skladu s potrebama vremena, EIZ je trenutno usmjeren na sljedeće teme:
 • ekonomski aspekti pristupanja Europskoj uniji
 • inovacije i tehnološki razvitak
 • ulaganje u ljudski kapital
 • demografske promjene, siromaštvo, nezaposlenost i socijalna isključenost
 • korupcija i fiskalna decentralizacija
 • održivi razvitak i regionalna politika
 • restrukturiranje i konkurentnost poduzeća
 
Ekonomski institut, Zagreb ima iskustvo i tim znanstvenika koji mogu odgovoriti na složene projektne zadatke od nacionalnog obuhvata i interesa. Najveći dio dosadašnjih istraživanja ima nacionalni značaj jer služe kao podloge za izradu strateških i razvojnih dokumenata te donošenje mjera ekonomske politike. Između ostalog, Institut je svojim istraživanjima utjecao na provedbu niza reformi, restrukturiranje trgovačkih društava, antiinflacijski program, antirecesijske mjere i mjere gospodarskog oporavka i sl.
 
Dva su osnovna područja djelatnosti Instituta:
 • provedba znanstvenih istraživanja u polju ekonomije i
 • izrada primijenjenih znanstvenoistraživačkih projekata za domaće i međunarodne poslovne subjekte, organizacije i institucije.

Ekonomski institut, Zagreb bavi se znanstvenim istraživanjima iz polja ekonomije i ostvarivanjem znanstvenih programa od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Institut primjenjuje i provjerava znanstvena postignuća u primijenjenim istraživačkim projektima, stručno podržava i savjetuje poduzetnike, državnu upravu i lokalnu samoupravu, razvija međunarodnu suradnju i obavještava javnost o rezultatima svojih istraživanja.
 
Znanstveni projekti Ekonomskog instituta, Zagreb obuhvaćaju znanstvena istraživanja iz polja ekonomije, pri čemu se najveći dio znanstvenih projekata bavi ekonomskim temama od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Gotovo svi projekti Instituta su primijenjenog karaktera, pri čemu njihovi rezultati imaju za cilj poslužiti i savjetovati nositelje ekonomske politike na nacionalnoj odnosno lokalnoj razini, te primjenom znanstvenih metoda pomoći poduzetnicima u donošenju njihovih odluka.