Kontakt

Ekonomski institut, Zagreb 
Trg J.F. Kennedyja 7 
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: 01 2362 200 
Fax: 01 2335 165 
E-mail: eizagreb [pri] eizg [točka] hr

OIB: 70925432731
IBAN: HR9123600001101517637
SWIFT CODE: ZABAHR2X
Porezni broj (VAT): HR70925432731