Natječaj za znanstvena radna mjesta

Zagreb, 24.11.2017.

Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl. 40. i čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 (čl. 67.) , 139/13, 101/14 i 60/15), te čl. 37. i 63. Statuta, a sukladno odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja raspisuje

                                          NATJEČAJ

I. Za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti - polje ekonomije, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica), potrebno je sljedeće:
Uvjeti:
Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta.
Prednosti
: Prednost imaju pristupnici koji su objavljivali radove i sudjelovali u znanstvenim i razvojnim istraživanjima u području inovacija, istraživanja i radova JEL klasifikacije: O3.  

II. Za ponovni izbor u zvanje i na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje društvenih znanosti - polje ekonomije, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) potrebno je sljedeće:
Uvjeti:
Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta.
Prednosti
: Prednost imaju pristupnici koji su objavljivali radove i sudjelovali u znanstvenim i razvojnim istraživanjima u području tržišta rada, plaća, naknada i troškova rada JEL klasifikacije: J2 i J3.  

III. Izbor na znanstveno radno mjesto iz točke I. i II. ovog natječaja obavlja se sukladno čl. 40. do čl. 42. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:
- životopis
- preslike dokaza o ispunjavanju zakonskih uvjeta za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika odnosno znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u polju ekonomije (odluka o izboru u znanstveno zvanje ili pokrenutom postupku izbora, odluku o izboru na prethodno znanstveno radno mjesto ili ugovor o radu)
- popunjeni i potpisani obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta,
- popis objavljenih znanstvenih radova,
- popis istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao.
Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu objavljen je na internetskoj stranici Ekonomskog instituta, Zagreb http://www.eizg.hr/hr-HR/Opci-akti-EIZ-a-613.aspx
Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta objavljen je na internetskoj stranici Ekonomskog instituta, Zagreb (http://www.eizg.hr/).
Natječajno povjerenstvo može pozvati na razgovor pristupnike koji uđu u uži izbor.

IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave. Prijave na natječaj šalju se na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za znanstvena radna mjesta“.
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Pristupnici u natječaju bit će obaviješteni o rezultatima izbora u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.    

                                                                   Ekonomski institut, Zagreb