Novi broj Radnih materijala EIZ-a

WP-1703_250x354.jpg
U novom broju Radnih materijala EIZ-a autori Nebojša Stojčić i Zoran Aralica donose rad pod nazivom „Iz krivog u pravo: Industrijska politika i (de)industrijalizacija u središnjoj i istočnoj Europi“.  

Tijekom protekla dva i pol desetljeća ekonomski krajobraz zemalja središnje i istočne Europe prošao je nekoliko valova transformacije. Propast tradicionalnih industrija i uspon uslužnog sektora tijekom 1990-ih usmjerili su ekonomsku strukturu prema procesu deindustrijalizacije. Događaji narednih godina u nekim zemljama regije otvorili su prostor za rađanje novih industrija dok je u drugim nastanak novih industrija bio slabijeg intenziteta. Ovakav razvoj događaja može se pripisati procesu industrijskog restrukturiranja i industrijskim politikama. Recentni porast svijesti o važnosti industrijskog razvoja za rast i blagostanje nacija zahtijeva razumijevanje uzroka promjena u ekonomskoj strukturi zemalja središnje i istočne Europe. Istraživanjem su identificirane dvije skupine zemalja označene kao reindustrijalizirajuće i deindustrijalizirajuće. Promjene konkurentnosti identificirane su kao ključni pokretač takvog ishoda. Rezultati istraživanja ne pružaju potporu horizontalnom pristupu ekonomske politike. Reindustrijalizacija je uglavnom pokretana poboljšanjem proizvodnosti izvoza u sektorima slabijeg intenziteta znanja i tehnologije u skladu s položajem analiziranih zemalja u globalnom lancu dodane vrijednosti.