OVI za rujan 2017.: Potražnja za radom usporava rast i seli se s Jadrana u kontinentalnu Hrvatsku

header-1-MojPosao.jpg
OVI-Index_rujan-2017.jpg
OVI je u rujnu 2017. porastao 22,2 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine što, unatoč i dalje poprilično snažnom rastu potražnje za radom, predstavlja usporavanje u odnosu na ostatak godine. Naime, prosječna vrijednost OVI indeksa u prvih devet mjeseci ove godine za trećinu je veća u odnosu na prosječni OVI u istom razdoblju 2016. Desezonirane vrijednosti indeksa upućuju na smanjenje potražnje za radom u iznosu od 7,7 posto u odnosu na prethodni mjesec što je, nakon travnja ove godine, najveće smanjenje indeksa na mjesečnoj razini u posljednje dvije godine.  

Od ukupnog godišnjeg rasta broja oglasa u rujnu (22,2 posto), 14,7 postotnih bodova odnosi se na središnju Hrvatsku (koja uključuje i Zagreb), nakon čega slijedi Jadran s doprinosom od 4,8 postotnih bodova, te na trećem mjestu istočna Hrvatska s doprinosom rastu potražnje za radom u iznosu od 1,4 postotna boda. Sličan razvoj događaja odvijao se tijekom cijele godine, s time da je u prvih osam mjeseci ipak bio prisutan nešto značajniji doprinos rastu potražnje za radom u jadranskoj regiji: od 34,6 posto ukupnog rasta broja oglasa u prvih osam mjeseci 2017., doprinos Jadrana je iznosio gotovo trećinu (10,7 postotnih bodova), dok je doprinos rastu potražnje za radom središnje i istočne Hrvatske bio nešto umjereniji u odnosu na rujan (20,2 i 2,0 postotna boda). Ovo nam govori da se glavnina potražnje za radom nakon završetka turističke sezone vraća u kontinentalnu Hrvatsku.
Što je OVI?

Online Vacancy Index (OVI) mjesečni je indeks online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb u suradnji s portalom MojPosao. Svrha indeksa je pružanje pravovremenih informacija o trenutnom stanju potražnje za radom. OVI indeks izrađuje se jednostavnim prebrojavanjem broja jedinstvenih novih oglasa čiji rokovi prijave završavaju u mjesecu za koji se indeks izračunava. S obzirom na to da se uzimaju oglasi objavljeni putem samo jednog portala, broj oglasa izražava se kao indeks (bazna godina je 2015.).  

Indeks se tumači tako da vrijednosti veće od 100 predstavljaju rast u odnosu na 2015. godinu, a vrijednosti manje od 100 smanjenje u odnosu na baznu godinu. Indeks je desezoniran metodom X-12-ARIMA.

Vezani dokumenti