Publikacije

publikacije.jpg
EIZ podržava načelo otvorenog pristupa svom radu. Rezultati istraživanja objavljuju se u publikacijama dostupnim i na mrežnim stranicama EIZ-a.
 
Serijom Radni materijali EIZ-a (EIZ Working Papers) Institut u najkraćem mogućem vremenu predstavlja rezultate istraživanja nastale na znanstveno-istraživačkim projektima ili u okviru drugih aktivnosti suradnika Instituta. Radovi se objavljuju s ciljem poticanja rasprave i kritičkih komentara. 
 
Časopis Privredna kretanja i ekonomska politika objavljuje znanstvene i stručne radove iz svih područja ekonomije. Uredništvo daje prednost empirijskim radovima koji sadrže preporuke nositeljima ekonomske politike i temelje se na iskustvu zemalja Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe.
 
Časopis Croatian Economic Survey objavljuje znanstvene radove iz svih područja ekonomije i ostalih polja društvenih znanosti. Poseban se naglasak stavlja na komparativne studije koje se fokusiraju na socio-ekonomske prilike u post-socijalističkim zemljama Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe. Prednost se daje empirijskim radovima koji sadrže preporuke nositeljima ekonomske politike i temelje se na iskustvima navedenih zemalja.

SEE-6 Economic Outlook polugodišnja je publikacija na engleskom jeziku koja donosi pregled najnovijih gospodarskih kretanja te kratkoročne makroekonomske projekcije za 6 članica Jugoistočne Europe: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju. Osim toga, svaki broj sadrži analizu u kojoj se navedene zemlje uspoređuju iz perspektive odabrane aktualne ekonomske teme.

O svim tekućim istraživanjima, rezultatima istraživanja i drugim aktivnostima Institut informira javnost putem mrežnih stranica i newslettera e-NOVOSTI EIZ-a.
 
Nadalje, Institut je u vlastitoj nakladi objavio nekoliko knjiga na engleskom jeziku koje su imale odjeka i izvan Hrvatske i unaprijedio kvalitetu periodičnih publikacija koje su zahvaljujući tome ušle u nekoliko međunarodnih bibliografskih baza.
 
U području stručnog djelovanja prepoznat je angažman Instituta na objavljivanju tromjesečne publikacije Croatian Economic Outlook Quarterly u kojem se objavljuju nepristrane tekuće makroekonomske analize i kratkoročne prognoze.

Odjel za regionalnu ekonomiku, održivost i razvojno upravljanje izdaje publikaciju Regio-novosti s ciljem razmjene znanja i informacija u području regionalnog razvoja, te poticanja suradnje između znanosti, struke i društva, aktivnog uključivanja u međunarodna udruženja, te pokretanja šire suradnje u regiji.

Sektorske analize su online publikacija koja prati stanje i trendove te poslovne događaje u raznim sektorima gospodarstva. Uz analizu osnovnih pokazatelja sektora za Hrvatsku, radi se i usporedba s pokazateljima za Europsku uniju. Osim toga, analize daju pregled financijskih pokazatelja vodećih trgovačkih društava navedenih sektora u Hrvatskoj i očekivana kretanja u tekućoj, odnosno sljedećoj godini.

Vezani članci