Izvještaj o održivom razvitku

Naziv projekta: Izvještaj o održivom razvitku - konzultantski poslovi

Naručitelj:
Coca Cola HBC d.o.o. Hrvatska

Trajanje projekta: 16. ožujka - 01. srpnja 2009.

Sadržaj projekta:
 
Izjava glavnog direktora
Vanjska potvrda
Provedba načela Svjetskog Sporazuma/Global Compact
PRVI DIO: COCA-COLA HBC HRVATSKA I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE
1. Organizacijski profil
2. Izvješćivanje o održivosti i za održivost
3. Struktura Izvješća
DRUGI DIO: ODGOVARANJE NA POTREBE DIONIKA
1. Upravljačke strukture, obveze i uključenost
2. Korporacijsko upravljanje i korporacijska društvena odgovornost u Coca-Cola HBC Hrvatska
3. Uključenost dionika
TREĆI DIO: NAŠA IZVEDBA NA PLANU ODRŽIVOSTI
1. TRŽIŠTE
2. RADNO MJESTO
3. OKOLIŠ
4. ZAJEDNICA
ČETVRTI DIO: PRIORITETI ZA BUDUĆNOST

Sažetak:
Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. je već niz godina predvodnik u društvenom izvješćivanju i izvješćivanju o održivosti u Hrvatskoj. Tako je 2003. godine objavljeno prvo socijalno izvješće na temelju smjernica globalnih najboljih praksi Globalne inicijative za izvješćivanje (GRI), prvi pokušaj takve vrste u Republici Hrvatskoj. Dobra praksa je nastavljena izradom prvog cjelovitog izvješća o održivosti prema GRI smjernicama 2005. godine. Uskladba s najboljim svjetskim praksama je nastavljena 2007. godine, izradom izvješća o održivosti sukladno novim GRI 3 smjernicama, još jedna novina na tržištu. Dugoročna je politika tvrtke zadržati predanost dvogodišnjem izvješćivanju o obvezama i izvedbi u segmentu održivosti, ali i kontinuirano pratiti najbolju praksu u tom području i primjerom uvoditi nove međunarodne prakse u Republici Hrvatskoj. Ovo Izvješće za izvještajni period 2007. i 2008. godine je drugi put da su korištene GRI 3 smjernice za izvješćivanje o održivosti. Izvješće pruža uvid u sve segmente poslovanja tvrtke Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. tijekom prošle dvije godine, uključujući rezultate poslovanja u svim segmentima vezano uz provođenje i poboljšanje politike društveno odgovornog poslovanja. Također, izvješće ispunjava odredbe o transparentnosti poslovanja u skladu s Global Compact inicijativnom Ujedinjenih Naroda. Posebna je pozornost posvećena učinku tvrtke u područjima tržišta, radnog mjesta, utjecaja na okoliš i na zajednicu. Zaključno, utvrđeni su ciljevi za naredno razdoblje.

Ključne riječi: Coca-Cola HBC Hrvatska, društveno odgovorno poslovanje, održivost

Voditelj: dr.sc. Paul Stubbs

Rezultati projekta: 

Cjelokupno je izvješće pripremljeno za objavljivanje u formatu knjige koju će Coca-Cola HBC Hrvatska dostaviti svim dionicima, uključujući zaposlenike, sindikate, poslovne partnere, kupce i korisnike usluga.