Studentske stručne prakse


2017.
 
  • Luka Baloković obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku, u razdoblju od 18.4.2017. do 9.6.2017. pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Ivice Rubila. U sklopu stručne prakse, student je u suautorstvu s voditeljem prakse započeo istraživanje o socioekonomskim nejednakostima u prekomjernoj tjelesnoj težini i pretilosti u Hrvatskoj. To je podrazumijevalo pronalazak i čitanje postojeće teorijske i empirijske literature vezane za temu istraživanja, upoznavanje s anketnim podacima koji će biti korišteni u istraživanju, kao i stjecanje znanja o korištenju statističkog programskog paketa Stata koji će se koristiti za pripremu i obradu podataka. Student je do kraja prakse uz pomoć mentora došao do prvih rezultata istraživanja, a suradnja će se nastaviti i nakon studentove prakse, s ciljem objave rezultata istraživanja u znanstvenom časopisu.
 
  • Ines Gracin obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj u razdoblju od 18.10.2017. do 3.11.2017. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Dubravke Jurline Alibegović. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima vezanim uz prikupljanje i obradu numeričkih podataka prikupljenih iz različitih domaćih i međunarodnih izvora u Excel formatu, formatiranje i izradu Excel baze podataka te prikupljanje i obradu tekstualnih sadržaja iz područja lokalnog razvoja.
 
  • Martina Pranjić obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore u razdoblju od 10.4.2017. do 25.5.2017. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na nizu poslova povezanih s izradom znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali odabir radova za pregled literature, prikupljanje i obradu tekstualnih i numeričkih podataka, sistematizaciju informacija prikupljenih iz različitih domaćih i međunarodnih izvora u Excel formatu te izradu PowerPoint prezentacije znanstvenog rada na engleskom jeziku za međunarodnu konferenciju. Izvršavajući radne zadatke pokazala je ne samo zanimanje za znanstvenoistraživački rad, već i karakteristike marljivog i savjesnog studenta. Uz to, studentica je također prisustvovala znanstvenim izlaganjima organiziranima u Ekonomskom institutu, Zagreb.
 
  • Josip Raos obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore u razdoblju od 20.2.2017. do 7.4.2017. pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Zorana Aralice. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima obrade, analize i interpretacije rezultata anketa koje su sastavni dio treninga unutar znanstveno-kompetitivnog projekta „Strengthening scientific and research capacity of the Institute of Economics, Zagreb as a cornerstone for Croatian socioeconomic growth through the implementation of Smart Specialization Strategy – SmartEIZ“ financiranog iz programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije.
 
  • Fran Stupar – Ljubas obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju u razdoblju od 21.2.2017. do 2.5.2017. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Maruške Vizek. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima vezanim uz projekt „Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica (SOBOM)“. Student je radio na raznovrsnim poslovima vezanim uz izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali prikupljanje i obradu makroekonomskih podataka i pokazatelja iz različitih međunarodnih izvora podataka, njihovo svrstavanje i obradu u Excel formatu te programiranje i procjenu GARCH modela u statističkom paketu Ox Metrics.
 
  • Leonarda Špiranec obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj u razdoblju od 15.5.2017. do 12.6.2017. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Sunčane Slijepčević. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima vezanim uz izradu znanstvenih radova. Ti su poslovi obuhvaćali prikupljanje i obradu tekstualnih i numeričkih podataka, pregled stručne i znanstvene literature i sistematizaciju informacija i podataka prikupljenih iz različitih domaćih i međunarodnih izvora u Excel formatu, formatiranje i uređenje teksta i literature, unos podataka prikupljenih anketnim istraživanjem i izradu Excel baze podataka.
2016.
 
  • Marija Logarušić, rođena 11.1.1995., obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju i Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku u razdoblju od 25.4.2016. do 24.5.2016 pod mentorstvom voditeljica stručne prakse dr. sc. Valerije Botrić i dr. sc. Tanje Broz. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima pripreme grafikona i tablica te popisa literature za potrebe znanstvenog istraživanja.
 
  • Mateo Žokalj, rođen 16.6.1993., obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore, u razdoblju od 20.6.2016. do 15.7.2016. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne prakse, student je radio na nizu poslova vezanih za izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali deskriptivnu statističku analizu anketnih podataka s tabličnim i grafičkim prikazima na engleskom jeziku. Student je sudjelovao u pisanju znanstvenog rada za međunarodnu znanstvenu konferenciju izradivši pregled znanstvene literature u području i opis korištenog modela. Dio poslova na studentskoj praksi obuhvatio je i čitanje, sistematizaciju i pisanje komentara na selekciju rukopisa iz zbornika međunarodne konferencije.

Vrh