Razvojna strategija Ekonomskog instituta, Zagreb


EIZ 2021.: Okvir razvoja razvojni je dokument Ekonomskog instituta, Zagreb nastao sa svrhom definiranja ciljeva dugoročnog razvoja Instituta te naznačavanja smjernica za ostvarenje tih ciljeva. Dokument se odnosi na desetogodišnje razdoblje, od 2011. do 2021. godine. Za to razdoblje dokument daje smjer razvoja i razvojne ciljeve, dok aktivnosti koje bi trebale omogućiti dostizanje zadanih ciljeva razrađuje za srednjoročno razdoblje od 2011. do 2016. godine.

Vrh