Anita Harmina

Anita Harmina

Obrazovanje

 • 2013. - sveučilišna specijalistica statističkih metoda za ekonomske analize i prognoziranje, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2007. - diplomirana inženjerka matematike, smjer Financijska i poslovna matematika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 2021. - Ekonomski institut, Zagreb
 • 2008. – 2021. - asistentica i predavačica, Veleučilište Vern, Zagreb

Područja interesa

 • digitalna transformacija i ekonomski razvoj
 • ekonomija poduzetništva
 • primijenjena ekonometrija

Izabrana bibliografija

 • Žmuk, B., Dumičić, K., Harmina, A. (2020). Features of Business Demography Statistics in European Countries: Relation of Enterprise Deaths and Births to GDP per Capita and Unemployment. Interdisciplinary description of complex systems, 18 (2-A), str. 116-134.
 • Dumičić, K., Žmuk, B., Harmina, A. (2019). Clustering of European countries regarding recent changes in business demography statistics. Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR'19 / Zadnik Stirn, L.; Kljajić Borštnar, M.; Žerovnik, J.; Drobne, S.; Povh, J. (ur.). Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, str. 296-301.
 • Harmina, A. (2016). The role of entrepreneurship in explaining the real Gross Domestic Product per capita: regression model selection. Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, 2 (1), str. 24-38.
 • Harmina, A., Dumičić, K., Žmuk, B. (2016). Linear versus double logarithmic cross-country regression: The influence of entrepreneurial activity and competitiveness on real gross domestic product per capita. Proceedings of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia / Dumičić, K., Erjavec, N., Pejić Bach, M. (ur.). Zagreb: Croatian Statistical Association, str. 234-240.
 • Harmina, A., Dumičić, K., Cingula, M. (2014). The relationship between types of entrepreneurial activities and GDP per capita. Book of Proceedings of 6th International Scientific Conference Economic and Social Development - ESD, Vienna, Austria / Bendekovic, J., Klacmer Calopa, M., Filipovic, D. (ur.). Varaždin: VDEA, str. 507-516.
 • Senegović, I., Harmina, A., Gregov, Z. (2013). The concept of entrepreneurial university and potential obstacles for its implementation in Croatia. Conference Proceedings / Mrnjavac, Ž., Muštra, V. (ur.). Split: Faculty of Economics, University of Split, str. 223-251.
Vrh