Politike za jačanje otpornosti: Istraživanje uloge javnih bespovratnih sredstava (CROREP)

Nositelj projekta: Sveučilište u Dubrovniku
Trajanje: 1. rujna 2021. – 28. veljače 2023.  
Suradnik iz EIZ-a: Ivan Žilić

Ekonomske posljedice pandemije COVID-19 su potakle hrvatsku vladu da razvije niz javnih politika usmjerenih jačanju sveukupne otpornosti domaćih poduzeća. Organizacijska otpornost se odnosi na proces u kojem organizacije koriste svoje resurse i sposobnosti za interakciju s okruženjem na način koji će im omogućiti pozitivno prilagođavanje i održavanje funkcionalnosti prije, tijekom i nakon nastupa nekog neželjenog događaja. Ključne politike hrvatske vlade usmjerene jačanju otpornosti poduzeća na posljedice pandemije COVID-19 bile su mjere javnih potpora. Provođenjem dviju međusobno povezanih studija planiramo ispitati izazove i ishode povezane s politikama jačanja otpornosti. Zbog višedimenzionalnosti konstrukta organizacijske otpornosti, korištenje samo jedne metodologije te provedba jedne studije ne bi na odgovarajući način zahvatila složenost fenomena. Stoga predlažemo korištenje više metoda, provodeći jednu kvantitativnu (multivarijantna analiza) i jednu kvalitativnu (kvalitativna komparativna analiza) studiju. Istraživački projekt odgovara na poziv za analizu uloge javnih i gospodarskih politika u uvjetima pandemije u oporavku i povećanju otpornosti poduzetništva i neprofitnog sektora. Dizajn istraživanja je vrlo inovativan i nudi visoku razinu prenosivosti na slična buduća istraživanja u kontekstu organizacijske otpornosti i javnih politika. Mogućnost identificiranja ključnih čimbenika otpornosti organizacije i procjene uspjeha ekonomskih politika u povećanju otpornosti poslovnih organizacija pružit će neprocjenjive uvide za razvoj i provedbu boljih javnih i ekonomskih politika u slučaju nastupa vanjskih šokova, kao što je pandemija COVID-19. Predloženi projekt također će pružiti koristan model za učinkovita partnerstva u istraživanju i praksi, što će potencijalno omogućiti da se predloženo istraživanje proširi i na druga institucionalna okruženja.

Više informacija: https://hrzz.hr/financiranje/baza-projekata/?ID=12414#baza
 

Vrh