Najava radionice na Ekonomskom institutu, Zagreb

Istraživačka mreža Fringe Politics in Southeast Europe, inicijativa koju koordinira Centar za europska istraživanja pri Sveučilištu Queen Mary University of London, u okviru svojih aktivnosti organizira radionicu pod nazivom Fringe Politics in Southeast Europe: Drivers of Change?  koja će se održati u Zagrebu 12. i 13. rujna 2014., a uz Queen Mary University of London suorganizatori ovog događanja su Ekonomski institut, Zagreb i Filozofski fakultet u Zagrebu. Aktivnosti ove...

Novi broj publikacije Croatian Economic Outlook Quarterly

U novom broju publikacije Croatian Economic Outlook Quarterly (br. 59/srpanj 2014.) analitičari Ekonomskog instituta, Zagreb donose pregled tekućih gospodarskih kretanja i prognoze za naredno...

Novi broj časopisa Privredna kretanja i ekonomska politika

Nakon kraćeg izbivanja, objavljen je novi broj časopisa Privredna kretanja i ekonomska politika. Od ovoga broja časopis samostalno izdaje Ekonomski institut, Zagreb te će izlaziti dva puta...

Ostale vijesti

Poziv za slanje radova u časopis Croatian Economic Survey

Ciljevi i područja interesa: Časopis Croatian Economic Survey objavljuje znanstvene radove iz svih područja ekonomije i ostalih polja društvenih znanosti. Objavljivanjem visokokvalitetnih istraživačkih radova, časopis želi biti forum za...

Natječaj za znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju

Zagreb, 16. srpnja 2014. Ekonomski institut, Zagreb temeljem čl. 67. st. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 94/13), čl. 41. st. 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom...

Ekonomski institut, Zagreb postao član udruženja FEMISE

Ekonomski institut, Zagreb postao je članom udruženja euro-mediteranskih instituta FEMISE. FEMISE je neprofitna organizacija osnovana u lipnju 2005. godine, koja okuplja više od 90 instituta koji se bave ekonomskim istraživanjima. Više...