CEIZ indeks za kolovoz 2014.

CEIZ indeks je u kolovozu 2014. zabilježio blagi pad vrijednosti u iznosu od 0,61 indeksnog boda u odnosu na prethodni mjesec. Smanjenje vrijednosti indeksa u kolovozu nastavlja se na blago povećanje vrijednosti indeksa iz srpnja, prije kojeg je uslijedilo smanjenje sličnog intenziteta iz lipnja. Naizmjenična povećanja i smanjenja vrijednosti indeksa upućuju na to da gospodarska aktivnost u zemlji ne iskazuje izražene trendove rasta ili pada, no na osnovi ponašanja indeksa u zadnja tri...

Natječaj za znanstvenog suradnika

Zagreb, 15. listopada 2014. Ekonomski institut, Zagreb temeljem čl. 40. st. 2. i čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,...

Natječaj za izbor doktoranada

Zagreb, 15. listopada 2014. Ekonomski institut, Zagreb temeljem čl. 40. st. 2. i čl. 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,...

Ostale vijesti

Novo izdanje Sektorskih analiza

Novi broj Sektorskih analiza čija je autorica Tajana Barbić posvećen je analizi farmaceutske industrije. U njemu je dan pregled glavnih sektorskih pokazatelja i trendova u farmaceutskoj industriji u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Uz to, ovaj broj...

Znanstvena konferencija Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery

Obavještavamo vas da je Ekonomski institut, Zagreb suorganizator međunarodne znanstvene konferencije Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery koja će se održati 10. listopada 2014. u Nici na Université Nice Sophia Antipolis,...

Poziv za slanje radova u časopis Croatian Economic Survey

Ciljevi i područja interesa: Časopis Croatian Economic Survey objavljuje znanstvene radove iz svih područja ekonomije i ostalih polja društvenih znanosti. Objavljivanjem visokokvalitetnih istraživačkih radova, časopis želi biti forum za...