Natječaj za rukovoditelja/icu Pododsjeka za poslove izdavaštva

14. veljače 2024.

Ekonomski institut, Zagreb raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
I. Za izbor na položaj I. vrste - rukovoditelj/ica Pododsjeka za poslove izdavaštva, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završeni prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog usmjerenja, odlično znanje hrvatskog i engleskog jezika, razvijena vještina pismenog izražavanja, znanje rada na računalu i iskustvo na takvim poslovima.

Prednosti: završen smjer anglist ili anglistika i kroatistika, osnove poznavanja rada u CMS sustavu za potrebe kreiranja sadržaja na mrežnim stranicama, više od 3 godine radnog iskustva na istim i/ili sličnim poslovima ovog radnog mjesta.

II. Za prijavu kandidati moraju dostaviti: potpisanu prijavu na natječaj, životopis s opisom radnog iskustva i presliku: diplome, osobne iskaznice, domovnice i uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci.  

III. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u javnoj službi, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa će imati prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. Prijave se podnose elektroničkim putem na e-mail adresu: natjecaj@eizg.hr, s naznakom „Natječaj - izdavaštvo“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

V. Provest će se selekcijski postupak kandidata. Podaci o opisu poslova, plaći radnog mjesta i obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u roku 8 dana od objave obavijesti o rezultatu natječaja.

VI. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatu natječaja. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka.
 
 
EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB
 
Vrh