Zaštita osobnih podataka


Ekonomski institut, Zagreb (dalje: Institut), kao pravna osoba s javnim ovlastima i kao voditelj obrade ili izvršitelj obrade osobnih podataka, osobne podatke koje prikupi obavljanjem svoje djelatnosti vodi i obrađuje sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679 (Uredba) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 42/18).

Svaki ispitanik (osoba čiji se osobni podaci vode i obrađuju u Institutu) ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihovo ispravljanje ili brisanje i pravo na prigovor. Ispitanik navedena prava ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva, i to:

- poštom na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb
- elektroničkom poštom na adresu: tgrzicic@eizg.hr
- faksom na broj: ++385 1 2335 165


Odlukom ravnateljice Instituta službenikom za zaštitu osobnih podataka imenovana je Tena Gržičić Sitar.

Zakonodavni okvir:
Opća uredba o zaštiti podataka (EU 2016/679)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 42/18)

 

Vrh