Socijalna politika i tržište rada

MIROVINE I STARENJE
U kontekstu demografskog starenja i sve lošijeg omjera između broja zaposlenih i broja umirovljenika, Hrvatska je suočena s mnogim izazovima u pogledu razvijanja mirovinskog sustava koji bi zadovoljio i kriterije financijske održivosti i kriterije adekvatnosti mirovina...
NEJEDNAKOST, SIROMAŠTVO I SOCIJALNA POLITIKA
Ovo je područje istraživanja usmjereno na sustave socijalne politike i njihov utjecaj na blagostanje, siromaštvo i nejednakost. Poseban naglasak stavlja se na usporedbu socijalne politike u Hrvatskoj i Europskoj uniji, odnosno jugoistočnoj Europi...
TRŽIŠTE RADA I KOMPETENCIJE
U fokusu ovog područja istraživanja suvremeno je tržište rada u Hrvatskoj, a posebice teme kao što su prelazak iz obrazovanja u svijet rada, karakteristike nezaposlenosti u Hrvatskoj, razlike u plaćama među spolovima, razlike u plaćama u privatnom i javnom sektoru te prelazak iz zaposlenosti u mirovinu...
ZDRAVLJE I BLAGOSTANJE
Unutar ovog područja glavnina se istraživanja bavi prirodom i načinom financiranja zdravstvenih sustava u Hrvatskoj i u europskom kontekstu. Osobito se istražuju opcije za reformu hrvatskog zdravstva te faktori koji promiču, odnosno onemogućuju takvu reformu, iz perspektive zdravstvene ekonomike...
Vrh