EURAXESS
 
Ekonomski institut, Zagreb u veljači 2012. dobio je priznanje Europske komisije „HR Excellence in Research“. Priznanje je dodijeljeno nakon provedenog postupka vrednovanja Instituta prema europskim standardima u području zapošljavanja i razvoja karijere u znanosti. Vrednovanje je provela Glavna uprava za istraživanje i inovacije Europske komisije. Dodijeljeno priznanje Institutu će omogućiti veću vidljivost u domaćoj i inozemnoj znanstvenoj zajednici, posebice u Europskom istraživačkom prostoru (ERA). Institut je treći javni znanstveni institut u Hrvatskoj koji je dobio priznanje.

Cilj Europske komisije je osigurati ista prava i obveze istraživačima neovisno o mjestu rada unutar Europskog istraživačkog prostora. Europska povelja za istraživače definira prava i obveze istraživača i ustanova u kojima rade, a Kodeks o zapošljavanju istraživača upućuje na jednakost postupka zapošljavanja prema svim istraživačima u Europi i transparentnost procesa novačenja i zapošljavanja.

Institut je 2010. godine potpisao Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača. Time je prihvatio inicijativu Europske komisije koja je 2005. godine usvojila ove dokumente sa svrhom uspostave privlačnog, otvorenog i održivog tržišta rada za istraživače te poboljšanja uvjeta za mobilnost istraživača. Nakon potpisivanja Deklaracije, Institut je proveo analizu postojećeg postupanja i prakse Instituta te stupnja usklađenosti s načelima Europske povelje i Kodeksa. Institut je usporedno započeo i s pripremom izrade razvojne strategije Instituta za naredno desetogodišnje razdoblje. Uzimajući u obzir načela sadržana u Europskoj povelji i Kodeksu izrađena je razvojna strategija Ekonomskog instituta, Zagreb „EIZ 2021: Okvir razvoja“, koja je usvojena u veljači 2011. godine. Krajem 2011. izrađen je i Akcijski plan s aktivnostima za povećanje stupnja usklađenosti s Poveljom i Kodeksom. Zahvaljujući poduzetim koracima i kontinuiranim naporima u poboljšanju uvjeta provedbe istraživanja i rada znanstvenika, Institut se pridružio nekolicini europskih znanstvenih ustanova kojima je dodijeljeno ovo priznanje.

Dodjelom priznanja Institut je ostvario pravo korištenja istoimenog logotipa na svojim mrežnim stranicama i publikacijama.

Institutu predstoji primjena Akcijskog plana, provedba samovrednovanja nakon dvije godine te vanjskog vrednovanja nakon četiri godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećim mrežnim stranicama:
EURAXESS Hrvatska
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
EURAXESS Europska komisija

 

Vrh