Popis gospodarskih subjekata s kojima Ekonomski institut, Zagreb ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi


Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Ekonomski institut, Zagreb ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja):
 

  • MAR&PER d.o.o., Svetog Petra Starog 48, Split, OIB: 29088823541
  • GRAFEKS AMBALAŽA d.o.o., Ulica bana Josipa Jelačića 46, Velika Gorica, OIB: 60305387697
  • „Grafeks“ Proizvodnja transportne kartonske ambalaže i tisak, Namik Alibegović, Ulica bana Josipa Jelačića 46, Velika Gorica, OIB: 34190009970
  • Croatia banka d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, OIB: 32247795989.
     

Vrh