Analiza javnih rashoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj

Publikacija
Knjiga Analiza javnih rashoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj nastala je na temelju projektne studije „Analiza javnih rashoda i prijedlog pokazatelja rezultata i ishoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“ koja je izrađena za potrebe Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u okviru znanstvenoistraživačkog projekta „Istraživanje javnih troškova i uspostava sustava pokazatelja uspješnosti u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“.    Preuzmite knjigu

Detalji

ISBN 978-953-7916-00-8 (Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske) 
ISBN 978-953-6030-40-8 (Ekonomski institut, Zagreb)   

Autorice: Jelena BudakDubravka Jurlina AlibegovićSunčana Slijepčević i Sandra Švaljek   
Izdavači: Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Ekonomski institut, Zagreb   
Godina izdanja: 2013.

Knjiga se temelji na iscrpnim analizama dokumenata i podataka, anketnom istraživanju i intervjuima glavnih dionika u području suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj koji su provedeni u okviru znanstvenoistraživačkog projekta. Rezultati sadržani u ovoj knjizi predstavljaju prvo sveobuhvatno istraživanje te vrste u Hrvatskoj jer se, uz specificirane javne rashode, utvrđuje metodologija za procjenu nespecificiranih javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti o drogama u Hrvatskoj. Svrha istraživanja bila je izrada metodološke osnovice Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske za daljnje praćenje uspješnosti ostvarivanja općih i posebnih ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Hrvatskoj, usmjeravanje javnih politika i koordinaciju djelovanja svih dionika kako bi se postigli utvrđeni strateški ciljevi u području suzbijanja zlouporabe droga u Hrvatskoj.

Vrh