Javne financije lokalnih jedinica vlasti

Publikacija
Publikacija Javne financije lokalnih jedinica vlasti predstavlja prvi sveučilišni udžbenik iz područja lokalnih javnih financija u Hrvatskoj, koji bi prvenstveno trebao poslužiti kao osnovna literatura za kolegij «Lokalne javne financije» na preddiplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga je namijenjena i studentima drugih ekonomskih fakulteta, kao i studentima na pravnim fakultetima i fakultetu političkih znanosti.

Detalji


Autori: Anto Bajo i Dubravka Jurlina Alibegović
Izdavač: Školska knjiga, d.d. Zagreb
Suizdavači: Institut za javne financije i Ekonomski institut, Zagreb
Godina izdanja: 2008. 

Budući da sadrži i neka praktična rješenja, a ne samo teoriju, knjiga bi mogla biti zanimljiva gradonačelnicima, općinskim načelnicima i županima, stručnim djelatnicima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravi i stručnim djelatnicima u javnim društvima i ustanovama, dužnosnicima i zaposlenima u tijelima središnje države, nevladinim udrugama, novinarima te najširoj stručnoj javnosti koja se bavi problematikom fiskalnih odnosa između središnje države i lokalnih jedinica. 

Vrh