New Perspectives on a Longer Working Life in Croatia and Slovenia

Publikacija
Zbornik radova New Perspectives on a Longer Working Life in Croatia and Slovenia donosi rezultate istraživanja o mogućnosti produživanja radnog vijeka u Hrvatskoj i Sloveniji. Istraživanje je provela skupina istraživača Ekonomskog instituta, Zagreb i Ekonomskog fakulteta u Ljubljani. Osam autorskih priloga razmatra učinke demografskih promjena na strukturu radne snage u EU-u, s posebnim naglaskom na Hrvatsku i Sloveniju, istražuje poticaje i prepreke produživanju radnog vijeka i ispituje stavove poslodavaca prema starijim radnicima. Knjiga ne daje samo opis stanja, već i preporuke nositeljima ekonomske politike želeći ukazati na važnost demografskih promjena, nužnost promjene ponašanja na tržištu rada i potrebu povećanja stope aktivnosti stanovništva u dobi od 50 do 70 godina, te boljeg prihvaćanja starijih radnika od strane poslodavaca i okoline. Preuzmite knjigu

Detalji

ISBN 978-953-6030-37-8 

Izdavači: Ekonomski institut, Zagreb i Friedrich Ebert Stiftung
Godina izdanja: 2008. 
Urednica: Maja Vehovec

Vrh