Revitalizacija i energetska obnova Donjeg grada: Utjecaj provedbe mjera obnove zgrada na zapošljavanje, bruto domaći proizvod i poticanje gospodarskih aktivnosti

Publikacija
Knjiga je nastala kao rezultat provedbe znanstveno-istraživačkog projekta pripreme obnove Donjeg grada, koji je započeo 2014. godine, za potrebe Grada Zagreba, a koji je operativno provodila Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske. Središnji joj je cilj procijeniti gospodarske učinke projekta revitalizacije i energetske obnove zgrada u širem središtu Grada Zagreba. Rezultati prikazani u ovoj knjizi doprinijet će boljem razumijevanju važnosti energetske obnove s različitih aspekata. Autori se nadaju da primijenjeni pristup i metodologija mogu poslužiti i u drugim istraživanjima kojima je cilj identifikacija i procjena učinaka provedbe mjera energetske obnove zgrada na hrvatsko gospodarstvo, ali i novim raspravama znanstvene i stručne javnosti o ovoj temi. Preuzmite knjigu

Detalji

ISBN (Ekonomski institut, Zagreb): 978-953-6030-47-7
ISBN (Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske): 978-953-7824-17-4

Autori: Davor MikulićIvana Rašić BakarićSunčana Slijepčević
Izdavači: Ekonomski institut, Zagreb i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)
Godina izdanja: 2017.

Rezultati prikazani u ovoj knjizi doprinijet će boljem razumijevanju važnosti energetske obnove s različitih aspekata. Autori se nadaju da primijenjeni pristup i metodologija mogu poslužiti i u drugim istraživanjima kojima je cilj identifikacija i procjena učinaka provedbe mjera energetske obnove zgrada na hrvatsko gospodarstvo, ali i novim raspravama znanstvene i stručne javnosti o ovoj temi.

 

Vrh