Strateški programi lokalnog razvoja - hrvatska iskustva

Publikacija
Iz tiska je izašla knjiga Strateški programi lokalnog razvoja - hrvatska iskustva u kojoj se prikazuju iskustva primjene metodologije participativnog pristupa u izradi strateških razvojnih dokumenata na lokalnoj razini. Prvenstveno je namijenjena djelatnicima lokalne i regionalne samouprave, ali i svima koji na bilo koji način sudjeluju u procesu strateškog planiranja i upravljanja na lokalnoj, regionalnoj pa čak i nacionalnoj razini.

Knjiga je podijeljena u dva dijela. Prvi se bavi teorijom planiranja i programiranja, kako u europskom tako i u hrvatskom kontekstu. U drugom su prikazani odabrani slučajevi iz hrvatske prakse.

Detalji

ISBN 978-953-222-365-1 (Naklada Jesenski i Turk) 
ISBN 978-953-6030-39-2 (Ekonomski institut, Zagreb)

Autorice: Irena ĐokićIvana Rašić Bakarić i Jelena Šišinački  
Izdavači: Naklada Jesenski i Turk i Ekonomski institut, Zagreb 
Godina izdanja: 2010.

Vrh