3. Regionalni trening za evaluatore Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe – 3. TRENING ZA EVALUATORE


Naručitelj: ERSA – Hrvatska sekcija i Slovensko društvo evalvatorjev
Trajanje: listopad 2017.
Voditeljica projekta: Marijana Sumpor
Suradnica: Irena Đokić
 

Sažetak:
Evaluacija odnosno vrednovanje predstavlja važnu fazu u okviru životnog ciklusa javnih politika, programa i projekata. Za procjenu postignuća ciljeva i njihovih učinaka tijekom provedbe i nakon provedbe programa ili projekta koriste se napredne kvantitativne i kvalitativne analitičke metode. Svrha ovog edukacijskog programa je omogućiti višu razina razumijevanja te razmjenu znanja među stručnjacima koji se bave evaluacijama.
 
Cilj treninga je upoznati i prenijeti znanje o naprednijim evaluacijskim metodama i iskustva iz prakse na stručnjake u području evaluacije.
 
Očekivani rezultat je 10-15 educiranih polaznika edukacijskog programa. Očekivani ishod treninga je da polaznici primjenjuju znanje u obavljanju svojih aktivnosti vezanih uz pripremu i ugovaranje evaluacijskih studija, te razumijevanje rezultata evaluacijskih izvještaja.
 
Aktivnosti:
-Priprema i organizacija trening programa
-Provedba treninga
-Obrada evaluacija polaznika trening i izvještaj
 
Tijekom predavanja predstavljene su evaluacijske metode, svrhovitost i zahtjevnost u smislu primjene, te potrebnih podataka, njihove kvalitete i alata (IT oprema, software). Predavanja su interaktivna te uključuju rasprave u fokus grupama i  vježbe u grupama na primjerima iz prakse.

 

Vrh