Poziv na konferenciju "Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj"


"Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj" naziv je konferencije koju Hanns-Seidel-Stiftung i Ekonomski institut, Zagreb organiziraju 27. i 28. listopada 2021. u velikoj dvorani hotela Sheraton u Zagrebu.

Današnji izazovi za lokalnu i regionalnu samoupravu veći su i složeniji nego ikada. Tome su doprinijele sveobuhvatne promjene i životnog i radnog okruženja: globalizacija, europeizacija, digitalizacija, veće mogućnosti participacije građana, financijske, ekonomske i zdravstvene krize, migracije i mobilnost građana. Cilj konferencije je pružiti platformu za raspravu teoretičara i praktičara o ključnim temama reforme lokalne i regionalne samouprave kao preduvjeta za ubrzani i ujednačeni razvoj svih dijelova Hrvatske.

Na konferenciju se možete prijaviti na idućem linku: https://sway.office.com/AtqtMdc3UunGUBxE

Program konferencije pogledajte u priloženom dokumentu.

Vezani dokumenti

Vrh