CEIZ indeks za 2017.: Pad industrijske proizvodnje krajem godine spustio stopu rasta BDP-a u 2017. na 2,7 posto

CEIZ indeks je u prosincu 2017. ostvario vrijednost od -0,7 indeksnih bodova. Radi se o najnižoj vrijednosti indeksa zabilježenoj još od rujna 2014. godine. Komponente CEIZ-a u prosincu su pokazale dijametralno suprotne trendove ovisno o dijelu gospodarstva koje predstavljaju. Iako je turizam nastavio snažno rasti, trgovina je popratila najnižom pozitivnom stopom rasta u 2017. godini, dok je industrijska proizvodnja ostvarila pad od gotovo 5 posto. Indeks je u sva tri mjeseca zadnjeg tromjesečja zabilježio smanjenja vrijednosti u odnosu na prethodni mjesec, što upućuje na usporavanje ekonomske aktivnosti u odnosu na treće tromjesečje. Mjereno na godišnjoj razini, vrijednost CEIZ-a upućuje na usporavanje stope rasta ekonomske aktivnosti. Na temelju kretanja CEIZ indeksa, očekujemo da bi stopa rasta realnog BDP-a u četvrtom tromjesečju 2017. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine mogla iznositi 1,9 posto. Desezonirani podaci upućuju na to da je u odnosu na prethodno tromjesečje, BDP u zadnja tri mjeseca 2017. godine pao za 0,8 posto. Uzmu li se u obzir prethodna tromjesečja kada su stope rasta realnog BDP-a iznosile 2,6, 3,0 i 3,3 posto, očekujemo da je u cijeloj 2017. BDP mogao porasti za 2,7 posto.
 


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti, odnosno recesiju.
Vrh