CEIZ indeks za kolovoz 2022.: Godišnji rast BDP-a od 7,8 posto u trećem tromjesečju 2022.

4. studenoga 2022.


U kolovozu 2022. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 0,24 indeksna boda u odnosu na srpanj 2022. Istovremeno, u odnosu na kolovoz 2021., vrijednost indeksa se smanjila za 3,1 indeksni bod, što je posljedica prije svega visoke vrijednosti CEIZ indeksa u trećem tromjesečju prošle godine, tijekom kojeg se gospodarska aktivnost značajnije oporavila nakon zatvaranja gospodarstva uslijed primjene epidemioloških mjera. Ako promatramo ponašanje pojedinih komponenti indeksa, manju desezoniranu vrijednost u kolovozu 2022. u odnosu na prethodni mjesec bilježi broj dolazaka turista, dok su obujam industrijske proizvodnje, prihodi Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost i promet u trgovini na malo ostvarili povećanje desezonirane vrijednosti.

Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost mjerena godišnjom stopom promjene BDP-a u trećem tromjesečju 2022., u odnosu na isto tromjesečje 2021., bilježi stopu rasta od 7,8 posto. Istovremeno, ekonomska aktivnost u prva dva mjeseca trećeg tromjesečja 2022., u odnosu na drugo tromjesečje 2022., iskazuje trend blagog usporavanja. Za precizniju ocjenu kretanja poslovnog ciklusa u trećem tromjesečju 2022. treba pričekati objavu vrijednosti indeksa za rujan 2022.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
 

Vrh