CEIZ indeks za lipanj 2023.: Nastavak rasta godišnjeg BDP-a u drugom tromjesečju

14. kolovoza 2023.


U lipnju 2023. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 0,57 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2022. godine. Istovremeno, vrijednost indeksa u odnosu na prethodni mjesec bila je manja za 0,01 indeksni bod. Ako promatramo po komponentama indeksa, veću desezoniranu vrijednost u lipnju u odnosu na svibanj iste godine zabilježile su dvije komponente indeksa: indeks obujma industrijske proizvodnje i prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost. Promet u trgovini na malo i broj dolazaka turista ostvarili su smanjenje mjesečne desezonirane vrijednosti. Sve četiri komponente indeksa ostvarile su porast vrijednosti u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine.

Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost u hrvatskom gospodarstvu u drugom tromjesečju 2023. blago ubrzava u odnosu na prethodno tromjesečje. Na osnovi kretanja vrijednosti indeksa možemo procijeniti da će u drugom tromjesečju 2023. hrvatsko gospodarstvo rasti za 2,9 posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
 

Vrh