CEIZ indeks za listopad 2019.: Stagnacija na početku zadnjeg tromjesečja

11. prosinca 2019.


U listopadu ove godine CEIZ indeks ostvario je umjereni rast od 0,7 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je u odnosu na rujan 2019. indeks zabilježio pad od 0,1 indeksnih bodova. Gledano u odnosu na listopad prošle godine, veću vrijednost indeksa najviše možemo zahvaliti povećanju turističkih dolazaka koji su porasli za 11,7 posto te u manjoj mjeri većem obujmu trgovine u maloprodaji, koji je u promatranom razdoblju porastao za 3,1 posto. Premda su prema desezoniranim podacima obje prethodno navedene sastavnice indeksa rasle i u odnosu na rujan 2019., industrijska proizvodnja i prihodi Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost ostvarili su negativan doprinos i tako indeksu odredili kratkoročni silazni smjer. CEIZ je u listopadu ujedno zabilježio i blago povećanje vrijednosti u odnosu na onu iz posljednjeg tromjesečja 2018., ali i vrlo blagi pad u odnosu na prethodno tromjesečje, sugerirajući tako stagnaciju ekonomske aktivnosti na samom početku četvrtog tromjesečja.

Na temelju kretanja CEIZ indeksa, očekujemo da bi stopa rasta realnog BDP-a u četvrtom tromjesečju 2019., u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, mogla iznositi 2,7 posto*, što je nešto manja godišnja stopa rasta BDP-a u odnosu na treće tromjesečje 2019. kada je BDP zabilježio rast od 2,9 posto. Desezonirani podaci upućuju na to da je, u odnosu na prethodno tromjesečje, BDP u listopadu 2019. godine ostao nepromijenjen, tj. očekivana stopa promjene iznosila je 0,0 posto. Točnija procjena rasta realnog BDP-a u posljednjem tromjesečju 2019. bit će dostupna kada budu dostupni podaci za studeni i prosinac.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

 

Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
Vrh