CEIZ indeks za listopad 2020.: Blagi pad tromjesečnog BDP-a na početku četvrtog tromjesečja

11. prosinca 2020.

U listopadu 2020. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 3,1 indeksnog boda u odnosu na isti mjesec 2019. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec zabilježio vrlo blagi pad vrijednosti od 0,1 indeksnog boda. Ako promatramo po komponentama indeksa, u odnosu na prethodni mjesec nižu vrijednost u listopadu su ostvarili broj turističkih dolazaka, prihod državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost i indeks obujma industrijske proizvodnje. Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost mjerena tromjesečnim stopama promjene BDP-a u četvrtom tromjesečju 2020. vrlo blago usporava u odnosu na prethodno tromjesečje. S obzirom da je u drugom tromjesečju gospodarstvo ostvarilo pad tromjesečne vrijednosti BDP-a, a u trećem tromjesečju rast te vrijednosti, pad tromjesečnog BDP-a u četvrtom tromjesečju sugerira da hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz recesiju u oblika slova W, odnosno recesiju s dvostrukim dnom.

Zbog djelomičnog zatvaranja gospodarstva uslijed provedbe epidemioloških mjera krajem studenog i tijekom prosinca, za očekivati je da će u konačnici procijenjeni pad vrijednosti tromjesečnog BDP-a u četvrtom tromjesečju biti nešto izraženiji kada se u izračun indeksa uključe podaci za studeni i prosinac, koji trenutno nisu dostupni. Kada ti podaci budu dostupni, objavit će se i procjena godišnje i tromjesečne promjene vrijednosti BDP-a u zadnjem tromjesečju 2020. godine.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
Vrh