CEIZ indeks za ožujak 2019.: Stopa rasta BDP-a u prvom tromjesečju 2,6 posto

13. svibnja 2019.

CEIZ indeks je u ožujku ove godine ostvario pad vrijednosti od 0,54 indeksna boda u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na ožujak prošle godine ostvario smanjenje u iznosu od 0,32 boda. Takvo kretanje vrijednosti CEIZ indeksa sugerira da je ekonomska aktivnost u ožujku 2019. usporila u odnosu na veljaču kada je zabilježeno najveće mjesečno povećanje indeksa još od listopada 2016. godine. Istovremeno, prosječna vrijednost CEIZ indeksa u prva tri mjeseca ove godine bila je za 0,41 indeksni bod veća u odnosu na posljednja tri mjeseca prošle godine, što sugerira da je ekonomska aktivnost u prvom tromjesečju 2019. ubrzala u odnosu na posljednje tromjesečje 2018., kada je godišnji ekonomski rast iznosio svega 2,3 posto. Dinamika CEIZ indeksa u prvom tromjesečju 2019. stoga upućuje na zaključak da će u prvom tromjesečju 2019. realni BDP ostvariti godišnju stopu rasta od 2,6 posto, što predstavlja ubrzanje rasta u odnosu na zadnje tromjesečje 2018. Nadalje, i desezonirani podaci također upućuju na ubrzanje ekonomske aktivnosti u zemlji te sugeriraju da se u odnosu na prethodno tromjesečje BDP u prva tri mjeseca 2019. godine povećao za 0,9 posto.

Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

Vrh