CEIZ indeks za prosinac 2022.: Povećana vjerojatnost ulaska hrvatskog gospodarstva u tehničku recesiju

24. veljače 2023.


U prosincu 2022. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 3,37 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2021. godine. Istovremeno, u odnosu na studeni 2022. vrijednost indeksa se smanjila za 0,36 bodova. Ako promatramo ponašanje pojedinih komponenti indeksa, manju vrijednost u prosincu 2022., u odnosu na isti mjesec prethodne godine, zabilježile su tri komponente indeksa: prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, indeks obujma industrijske proizvodnje i promet u trgovini na malo, dok je broj dolazaka turista zabilježio povećanje vrijednosti. Istovremeno, u odnosu na studeni 2022. desezonirana vrijednost komponenti indeksa se u prosincu smanjila kod indeksa obujma industrijske proizvodnje i prometa u trgovini na malo, dok su preostale dvije komponente zabilježile povećanje mjesečne desezonirane vrijednosti.

Opisano kretanje indeksa sugerira da se BDP u četvrtom tromjesečju 2022., u odnosu na isto tromjesečje 2021., povećao za 3,6 posto, što je najniža godišnja stopa rasta BDP-a u 2022. godini. Ukupna stopa rasta BDP-a u 2022. bi prema ovim procjenama iznosila 6,2 posto. Ako promatramo desezonirane podatke, BDP se u četvrtom tromjesečju 2022., prema procjenama temeljenima na kretanju CEIZ indeksa, smanjio za 0,4 posto u odnosu na prethodno tromjesečje. S obzirom da je BDP i u trećem tromjesečju 2022. zabilježio negativnu tromjesečnu stopu promjene, pad vrijednosti desezoniranog tromjesečnog BDP-a u četvrtom tromjesečju sugerira da je hrvatsko gospodarstvo vjerojatno ušlo u tehničku recesiju. Međutim, s obzirom na razlike u metodama desezoniranja koje koriste pojedine institucije, da bi se tehnička recesija mogla proglasiti treba pričekati objavu službenih desezoniranih vrijednosti BDP-a koje objavljuje Državni zavod za statistiku.


 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
 

Vezani dokumenti

Vrh