CEIZ indeks za prvo tromjesečje 2020.: Značajno usporavanje rasta BDP-a u prvom tromjesečju 2020.

19. svibnja 2020.

U svakom od prva tri mjeseca ove godine, CEIZ indeks je ostvario smanjenje svoje vrijednosti u odnosu na prethodni mjesec. U siječnju je vrijednost indeksa tako smanjena za 0,77 bodova u odnosu na prosinac 2019., u veljači je vrijednost indeksa smanjena za dodatnih 0,11 bodova, dok je u ožujku smanjenje vrijednosti indeksa iznosilo čak 1,87 indeksnih bodova. Padu vrijednosti indeksa iz ožujka doprinijele su sve četiri komponente indeksa: industrijska proizvodnja, promet u trgovini na malo, broj turističkih dolazaka i prihodi Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost. Spomenuti pad vrijednosti indeksa u ožujku je ujedno i najveći apsolutni pad vrijednosti indeksa od travnja 2012. godine, kada se hrvatsko gospodarstvo nalazilo u višegodišnjoj recesiji. Kretanje vrijednosti CEIZ indeksa za prva tri mjeseca ove godine stoga sugerira da ekonomska aktivnost u zemlji značajno usporava tijekom čitavog tromjesečja, pri čemu je posebno značajno smanjenje ekonomske aktivnosti koje se dogodilo u ožujku, kao posljedica primjene mjera za obuzdavanje epidemije virusa COVID-19. Na temelju kretanja CEIZ indeksa, očekujemo da bi stopa rasta realnog BDP-a u prvom tromjesečju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine mogla iznositi 1,2 posto*, što je najniža zabilježena stopa rasta tromjesečnog BDP-a od četvrtog tromjesečja 2014. Desezonirani podaci upućuju na to da je u odnosu na prethodno tromjesečje, BDP u prva tri mjeseca 2020. godine bio veći za 0,3 posto. Valja napomenuti da s obzirom na veličinu šoka koji je pogodio gospodarstvo u ožujku uslijed epidemije virusa COVID-19 i posljedičnog strukturnog loma u podacima na osnovi kojih se računa vrijednost indeksa, procjene rasta BDP-a dobivene na osnovi indeksa ne mogu se smatrati u potpunosti pouzdanima.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
Vrh