CEIZ indeks za rujan 2019.: Godišnja stopa rasta BDP-a u trećem tromjesečju ubrzala na 2,6 posto

18. studenoga 2019.


CEIZ indeks je u rujnu 2019. godine zabilježio snažan rast vrijednosti u iznosu od 0,67 indeksna boda u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na rujan prošle godine zabilježio povećanje vrijednosti od 0,45 indeksnih bodova. Vrijednost CEIZ indeksa u rujnu je ujedno bila za 0,59 indeksna boda veća od prosječne vrijednosti indeksa u drugom tromjesečju 2019., što sugerira jačanje ekonomske aktivnosti u zemlji u odnosu na prethodno tromjesečje. Desezonirani podaci pokazuju da su u prosjeku tijekom trećeg tromjesečja u odnosu na prosjek drugog tromjesečja tri od četiri komponente indeksa ostvarile rast vrijednosti. To su, poredano od veće prema manjoj stopi rasta, prihodi Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, industrijska proizvodnja te realni promet u trgovini na malo, dok je pad ostvario broj turističkih dolazaka.

Na temelju kretanja CEIZ indeksa, očekujemo da bi godišnja stopa rasta realnog BDP-a u trećem tromjesečju ove godine mogla iznositi 2,6 posto*, što je snažniji rast u odnosu na stopu rasta BDP-a od 2,4 posto koja je ostvarena u drugom tromjesečju 2019. Desezonirani podaci upućuju na to da je u odnosu na prethodno tromjesečje BDP u trećem tromjesečju 2019. godine porastao za 0,7 posto.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.Što je CEIZ indeks?


Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

Vrh