CEIZ indeks za siječanj 2019.: Malo ubrzanje godišnje stope rasta BDP-a na početku 2019.

19. ožujka 2019.


CEIZ indeks je u siječnju 2019. zabilježio rast vrijednosti od 0,12 indeksnih bodova u odnosu na prosinac 2018. Ujedno je vrijednost indeksa u siječnju bila i za 0,10 indeksnih bodova veća u odnosu na prosječnu vrijednost indeksa u zadnjem tromjesečju 2018. To upućuje na zaključak da je ekonomska aktivnost u zemlji početkom 2019. neznatno ojačala u odnosu na zadnje tromjesečje 2018., koje je bilo obilježeno usporavanjem ekonomske aktivnosti. Međutim, s obzirom na to da je vrijednost indeksa u prvom mjesecu 2019. bila manja u odnosu na siječanj 2018., možemo zaključiti da je jačanje ekonomske aktivnosti na početku 2019. ipak vrlo ograničenog karaktera. Na temelju kretanja CEIZ indeksa, proizlazi da bi godišnja stopa rasta realnog BDP-a u prvom tromjesečju ove godine mogla iznositi 2,4 posto, što je tek za 0,1 postotni bod više u odnosu na godišnju stopu rasta BDP-a od 2,3 posto ostvarenu u zadnjem tromjesečju 2018., ali ujedno i 0,2 postotna boda niže od ukupne stope rasta BDP-a ostvarene u 2018. Kako bi se ova prognoza rasta BDP-a za prvo tromjesečje 2019. mogla sa sigurnošću potvrditi, trebat će ipak pričekati objave vrijednosti indeksa za veljaču i ožujak 2019.

Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

Vrh