CEIZ indeks za srpanj 2018.: Usporavanje ekonomske aktivnosti u trećem tromjesečju 2018. godine

CEIZ indeks je u srpnju 2018. godine zabilježio blago povećanje vrijednosti u odnosu na lipanj iste godine u iznosu od 0,06 indeksnih bodova. Istovremeno, vrijednost indeksa bila je za 1,46 indeksnih bodova manja u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Premda je sama vrijednost indeksa i dalje pozitivna, od studenog 2016. godine uočavamo silazni trend koji upućuje na usporavanje ekonomske aktivnosti. Desezonirani podaci pokazuju da je na samom početku trećeg tromjesečja u odnosu na kraj drugog tromjesečja svega jedna od četiri komponente indeksa (prihodi Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost) ostvarila rast vrijednosti. Preostale tri komponente, industrijska proizvodnja, promet u trgovini na malo i broj turističkih dolazaka bilježe smanjenje desezonirane vrijednosti u odnosu na lipanj.

Na temelju kretanja CEIZ indeksa očekujemo da bi godišnja stopa rasta realnog BDP-a u trećem tromjesečju ove godine mogla iznositi 2,2 posto, što je nešto slabiji rezultat u odnosu na stopu rasta BDP-a od 2,9 posto koja je ostvarena u drugom tromjesečju 2018., no istovremeno i rezultat jednak onom u posljednjem tromjesečju 2017. godine. Međutim, da bismo bili sigurni da je ovo usporavanje ekonomske aktivnosti trajnijeg karaktera, trebat će pričekati objave vrijednosti indeksa za kolovoz i rujan 2018.

Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti, odnosno recesiju.
 
Vrh