CEIZ indeks za studeni 2018.: Nešto snažniji rast BDP-a u četvrtom tromjesečju

29. siječnja 2019.

U studenom 2018. CEIZ indeks ostvario je rast vrijednosti od 0,11 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2017., dok je u odnosu na listopad 2018. indeks ostvario blagi rast od 0,07 indeksnih bodova. CEIZ u prva dva mjeseca četvrtog tromjesečja ujedno bilježi blago povećanje vrijednosti u odnosu na vrijednosti ostvarene u trećem tromjesečju 2018., sugerirajući tako nešto ubrzaniji rast ekonomske aktivnosti koncem 2018. godine. Višu vrijednost indeksa u studenom možemo najviše zahvaliti povećanju prihoda Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, većem obujmu trgovine u maloprodaji te većem broju noćenja turista. Rast vrijednosti CEIZ indeksa u studenom 2018. bio bi veći da nije došlo do smanjenja obujma industrijske proizvodnje na međumjesečnoj razini.

Na temelju kretanja CEIZ indeksa, očekujemo da bi stopa rasta realnog BDP-a u četvrtom tromjesečju 2018. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine mogla iznositi 2,9 posto, što je nešto veća stopa rasta BDP-a u odnosu na treće tromjesečje 2018. kada je BDP zabilježio rast od 2,8 posto na godišnjoj razini. Tromjesečna stopa rasta BDP-a u zadnjem tromjesečju 2018. bi sudeći po vrijednosti CEIZ indeksa trebala iznositi 0,3 posto. Nova i još preciznija procjena rasta realnog BDP-a u zadnjem tromjesečju 2018. bit će dostupna kada budu dostupni podaci za prosinac prošle godine.Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti, odnosno recesiju.


 
Vrh