CEIZ indeks za studeni 2022.: Stagnacija tromjesečnog BDP-a u četvrtom tromjesečju 2022.

17. siječnja 2023.


U studenom 2022. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 1,34 indeksna boda u odnosu na isti mjesec 2021. godine. Istovremeno, u odnosu na listopad 2022. vrijednost indeksa se povećala za 0,18 bodova. Ako promatramo ponašanje pojedinih komponenti indeksa, veću vrijednost u studenom 2022., u odnosu na isti mjesec prethodne godine, zabilježile su tri komponente indeksa: prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, promet u trgovini na malo i broj dolazaka turista, dok je indeks obujma industrijske proizvodnje zabilježio smanjenje vrijednosti. Istovremeno, u odnosu na listopad 2022., desezonirana vrijednost komponenti indeksa se u studenom 2022. smanjila kod broja dolazaka turista, dok su ostale komponente zabilježile povećanje mjesečne desezonirane vrijednosti.

Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost mjerena godišnjom stopom promjene BDP-a u četvrtom tromjesečju 2022., u odnosu na isto tromjesečje 2021., iznosi 4,7 posto, što je nastavak jednoznamenkastih godišnjih stopa rasta BDP-a ostvarenih u drugom i trećem tromjesečju 2022. Ukupna stopa rasta BDP-a u 2022. bi prema ovim procjenama iznosila 6,5 posto. No kako ekonomska aktivnost u prva dva mjeseca četvrtog tromjesečja, u odnosu na treće tromjesečje 2022., istovremeno iskazuje trend usporavanja, izvjesno je da bi BDP u četvrtom tromjesečju mogao zabilježiti stagnaciju vrijednosti u odnosu na prethodno tromjesečje. Za precizniju ocjenu kretanja poslovnog ciklusa u četvrtom tromjesečju 2022. i za čitavu 2022. treba stoga pričekati objavu vrijednosti indeksa za prosinac 2022.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
 

Vrh