IFIS indeks za drugo tromjesečje 2019.: Nastavak ublažavanja financijskih uvjeta

U drugom tromjesečju 2019. financijski uvjeti nastavili su s trendom ublažavanja koji je prisutan tijekom cijele 2019. godine. Ublažavanje indeksa financijskih uvjeta uslijedilo je nakon stabilizacije indeksa u 2018. godini. Ublažavanje financijskih uvjeta u drugom tromjesečju 2019. zabilježeno je i u slučaju domaćih i inozemnih faktora. Ublažavanje domaće komponente indeksa financijskih uvjeta u drugom tromjesečju 2019. povezano je s dodatnim poboljšanjem uvjeta zaduživanja za Republiku Hrvatsku. Istodobno, kamatne stope na kredite i depozite, te kratkoročne kamate na međubankarskom tržištu bilježe ili stabilno kretanje ili blagi pad u odnosu na prethodno tromjesečje. Tijekom drugog tromjesečja 2019. likvidnost domaćeg financijskog sustava održala se na tradicionalno visokim razinama. Inozemni financijski uvjeti također pokazuju tendenciju ublažavanja tijekom prve polovice 2019., nakon snažnog zaoštravanja u zadnjem tromjesečju 2018. uslijed volatilnosti na financijskim tržištima i tenzija izazvanih trgovinskim pregovorima SAD-a i Kine. U drugom tromjesečju 2019. došlo je do dodatnog pada prinosa na njemačke obveznice, ali i premija osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka, što je povoljno utjecalo na ublažavanje inozemne komponente indeksa financijskih uvjeta.


Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.   
 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh