IFIS za četvrto tromjesečje 2020.: Nastavak blagih financijskih uvjeta obilježava kraj 2020.

Kretanje indeksa financijskih uvjeta sugerira da su se financijski uvjeti u zemlji nastavili ublažavati u zadnjem tromjesečju 2020. Trend ublažavanja financijskih uvjeta, koji traje od drugog tromjesečja 2020., uslijedio je nakon naglog zaoštravanja uvjeta financiranja u veljači i ožujku 2020. uslijed pojave i širenja pandemije bolesti COVID-19. I domaća i međunarodna komponenta indeksa zabilježile su ublažavanje u četvrtom tromjesečju. Ublažavanje domaćih uvjeta financiranja je između ostalog i rezultat pada kamatnih stopa na kredite i depozite. Hrvatska narodna banka je nastavila pojačavati stupanj ekspanzivnosti monetarne politike te je u četvrtom tromjesečju tradicionalno visoka razina likvidnosti domaćeg financijskog sustava dosegla rekordne razine. Ublažavanje inozemne komponente indeksa pod utjecajem je povoljnih kretanja na svjetskim burzama te nastavka trenda pada premija osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka, koje su strelovito porasle u prvom tromjesečju 2020. uslijed zdravstvene i ekonomske krize koja je nastupila u Italiji kao posljedica pandemije.

Domaći i inozemni financijski uvjeti u 2021. nastavit će biti pod snažnim utjecajem neizvjesnosti povezane sa širenjem koronavirusa, kojeg trenutno prati pojava novih sojeva. Važan izvor neizvjesnosti su dostupnost i dinamika cijepljenja, s obzirom na to da su proizvodnja i distribucija cjepiva trenutno logistički složene i usporavaju procjepljivanje. Dodatne ranjivosti moguće je očekivati zbog porasta razine zaduženosti zemalja kao posljedica uvođenja raznih mjera za pomoć gospodarstvu. Održivost duga će ovisiti o brzini oporavka gospodarstva i razini realnih kamatnih stopa.
 

Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.

 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh