IFIS za drugo tromjesečje 2021.: Nastavak blagih financijskih uvjeta u drugom tromjesečju 2021.

Financijski uvjeti nastavljaju s trendom ublažavanja u drugom tromjesečju 2021. Takav trend traje od drugog tromjesečja 2020. godine, s obzirom na to da je posljednje zaoštravanje indeksa financijskih uvjeta zabilježeno u veljači i ožujku 2020. uslijed pojave i širenja pandemije uzrokovane SARS-CoV-2 virusom. Ublažavanje financijskih uvjeta u drugom tromjesečju bilo je pod utjecajem domaće i inozemne komponente indeksa. Blagim financijskim uvjetima na domaćem tržištu u drugom tromjesečju 2021. pridonio je nastavak provođenja ekspanzivne monetarne politike. Zadržani su povoljni domaći uvjeti financiranja, a tradicionalno visoka razina likvidnosti domaćeg financijskog sustava dosegla je rekordne razine u drugom tromjesečju 2021. Kamatne stope zadržale su se na iznimno niskim razinama koje odgovaraju vrijednostima prije izbijanja pandemije. Inozemna komponenta indeksa je zabilježila dodatno ublažavanje u drugom tromjesečju 2021. Nastavila su se povoljna kretanja na svjetskim burzama podržana napretkom u dinamici procjepljivanja stanovništva. U drugom tromjesečju 2021. došlo je do zadržavanja povoljnih uvjeta financiranja i na globalnoj razini, ali i dodatnog pada premija osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka, što je povoljno utjecalo na ublažavanje inozemne komponente indeksa financijskih uvjeta.

Iako značajno smanjena, neizvjesnost povezana s pandemijom ostat će prisutna i u ostatku godine te će imati utjecaj na financijske uvjete. Unatoč dostupnosti cjepiva, postoji neizvjesnost vezana uz pojave novih varijanti virusa otpornih na cjepivo, koje mogu utjecati na produljenje restriktivnim mjera i usporavanje gospodarskog oporavka. Mjere za pomoć gospodarstvu značajno su pridonijele ublažavanju posljedica pandemije, ali su i dovele do porasta zaduženosti zemalja. U tom smislu, potencijalni izvor ranjivosti ostaje održivost duga, koja će ovisiti o brzini oporavka gospodarstva i razini realnih kamatnih stopa. Rizik pogoršanja uvjeta financiranja i nepovoljnog utjecaja na održivost visokih razina duga postoji i zbog povećanih inflacijskih pritisaka i mogućeg pooštravanja mjera monetarne politike vodećih središnjih banaka. 

Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.


Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    


Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.
 

Vezani dokumenti

Vrh