IFIS za drugo tromjesečje 2022.: Nastavak zaoštravanja indeksa financijskih uvjeta

Vrijednost IFIS indeksa nastavila je s rastom u drugom tromjesečju 2022., ukazujući na nastavak zaoštravanja financijskih uvjeta koje je započelo početkom ove godine. Zaoštravanje financijskih uvjeta bilježi se i kod domaće i kod inozemne komponente indeksa, pri čemu je domaća komponenta indeksa zabilježila blago zaoštravanje financijskih uvjeta, nastavivši trend koji se bilježi od siječnja, uslijed sve izraženijih inflacijskih pritisaka i povećanja premije za rizik za Hrvatsku. Istodobno su se na domaćem tržištu zadržali povoljni uvjeti financiranja te visoka likvidnost domaćeg financijskog sustava, koja se ipak blago smanjila u drugom u odnosu na prvo tromjesečje ove godine. Inozemna komponenta indeksa financijskih uvjeta zabilježila je značajnije pogoršanje financijskih uvjeta u drugom tromjesečju kojem su pridonijela nepovoljna kretanja na svjetskim burzama. Geopolitički rizici uvjetovani ruskom invazijom na Ukrajinu doprinijeli su jačanju inflacijskih pritisaka, što je dovelo do pooštravanja monetarne politike vodećih središnjih banaka. Zaoštravanje financijskih uvjeta uslijed rasta inozemne komponente potaknuto je i porastom premija osiguranja od kreditnog rizika banka majki domaćih banaka.

U ostatku godine očekuje se daljnje pogoršanje financijskih uvjeta na međunarodnim financijskim tržištima uslijed nastavka inflacijskih pritisaka koji se ne ograničavaju na cijene hrane i energije, već se prelijevaju i na ostale proizvode i usluge te na tržište rada. Dodatan izazov predstavlja i odgađanje normalizacije lanaca opskrbe zbog epidemioloških mjera koje nastaju kao rezultat kineske nulte politike prema bolesti izazvanoj koronavirusom. U pokušaju ograničavanja inflacije, očekuje se da će vodeće svjetske banke nastaviti s daljnjim pooštravanjem mjera monetarne politike, što će dodatno pooštriti financijske uvjete. Uz inflacijske pritiske i očekivani rast kamatnih stopa, na domaćem tržištu dodatni izvor neizvjesnosti predstavljaju i snažna aktivnost na tržištu nekretnina i visoke cijene stambenih nekretnina.


Što je indeks financijskih uvjeta? 
IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 
Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh