IFIS za prvo tromjesečje 2018.: Nastavak ublažavanja financijskih uvjeta, iako uz značajno slabiji tempo

U prvom tromjesečju 2018. godine financijski su se uvjeti nastavili ublažavati, iako je trend ublažavanja znatno slabije izražen nego krajem prošle godine. Na ublažavanje financijskih uvjeta utjecali su domaći faktori, dok su inozemni financijski uvjeti doživjeli snažno zaoštravanje. Najveći doprinos zaoštravanju inozemnih financijskih uvjeta došao je od snažnog porasta volatilnosti, odnosno od povećane averzije prema riziku te od pada vrijednosti dionica u Europi, na što su utjecala očekivanja o porastu inflacije u SAD-u, ali i u euro području. Osim toga, uslijed pozitivnih gospodarskih kretanja u euro području te pozitivnih očekivanja o gospodarskom rastu, došlo je do snažnog porasta prinosa na državne obveznice, što također doprinosi zaoštravanju financijskih uvjeta. Istodobno, nije zabilježeno prelijevanje zaoštrenih financijskih uvjeta u inozemstvu na domaće tržište. Na daljnje ublažavanje domaće komponente financijskih uvjeta najviše je utjecao izniman rast viška likvidnosti te pad prinosa na državne obveznice te CDS-a uslijed pozitivnih kretanja pokazatelja državnih financija te posljedičnog porasta kreditnog rejtinga.

 

Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.   
 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh