IFIS za prvo tromjesečje 2020.: Zaoštravanje financijskih uvjeta

U prvom tromjesečju 2020. financijski uvjeti su se zaoštrili, nakon trenda ublažavanja koji je bio prisutan tijekom cijele 2019. godine. Zaoštravanje financijskih uvjeta započelo je od veljače 2020. te se dodatno ubrzalo tijekom ožujka uslijed pojave i produbljivanja COVID-19 pandemije. Iako je zaoštravanje financijskih uvjeta posljedica kretanja domaćih i inozemnih faktora, valja istaknuti da je zaoštravanje inozemne komponente indeksa intenzivnije. U odnosu na zadnje tromjesečje 2019., nisu zabilježene značajne promjene kamatnih stopa na kredite i depozite na domaćem tržištu. Istodobno, zadržana je tradicionalna visoka razina likvidnosti domaćeg financijskog sustava. Hrvatska narodna banka već je krajem prvog tromjesečja počela s nizom mjera monetarne politike s ciljem održavanja stabilnosti tečaja i povoljnih uvjeta financiranja. S druge strane, na domaćem tržištu kapitala zabilježena je negativna reakcija na pojavu neizvjesnosti uzrokovane pandemijom. U prvom tromjesečju 2020. zabilježeno je značajno zaoštravanje inozemnih financijskih uvjeta uslijed nastupanja šoka uzrokovanog COVID-19 pandemijom. Naime, u veljači i ožujku inozemni financijski uvjeti bilježe naglo i snažno zaoštravanje, nakon što je cjelokupna 2019. bila obilježena trendom ublažavanja inozemnih financijskih uvjeta. Na pogoršanje inozemnih financijskih uvjeta u prvom tromjesečju 2020. značajan utjecaj imao je izvanredan porast volatilnosti na svjetskim burzama, popraćen dezinvestiranjem i niskom likvidnošću. Zaoštravanje financijskih uvjeta koje prati inozemna komponenta indeksa uzrokovano je i iznimnim rastom premije osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka, koji je uzrokovan zdravstvenom i ekonomskom krizom koja je nastupila u Italiji kao posljedica pandemije. Osim izazova naslijeđenih iz prethodne godine, poput geopolitičkih tenzija i usporenog rasta, očekuje se da će posljedice izbijanja i širenja virusa COVID-19 nastaviti značajno utjecati na globalne financijske uvjete u ostatku 2020.


Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.   
 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.
 

Vezani dokumenti

Vrh