IFIS za prvo tromjesečje 2021.: Blagi financijski uvjeti nastavljaju se u prvom tromjesečju 2021.

U prvom tromjesečju 2021. financijski uvjeti nastavili su s trendom ublažavanja, koji traje od drugog tromjesečja 2020. Zaoštravanje indeksa financijskih uvjeta zadnji put je zabilježeno u veljači i ožujku 2020. uslijed pojave i širenja pandemije uzrokovane SARS-CoV-2 virusom. Inozemna komponenta indeksa je zabilježila dodatno ublažavanje u prvom tromjesečju 2021. uslijed nastavka povoljnih kretanja na svjetskim burzama, povoljnih uvjeta zaduživanja te trenda pada premija osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka. Domaća komponenta indeksa također ukazuje na blage uvjete financiranja u prvom tromjesečju ove godine. Monetarna politika ostala je iznimno akomodativna te je u prvom tromjesečju tradicionalno visoka razina likvidnosti domaćeg financijskog sustava dosegla rekordne razine.

Očekuje se da će financijski uvjeti i u ostatku 2021. ostati pod snažnim utjecajem neizvjesnosti povezane s posljedicama i dinamikom pandemije. Iako su razne mjere za pomoć gospodarstvu pridonijele ublažavanju posljedica pandemije, valja imati na umu da je istodobno došlo do porasta razine zaduženosti zemalja. U tom smislu, potencijalni izvor ranjivosti je održivost duga, koja će ovisiti o brzini oporavka gospodarstva i razini realnih kamatnih stopa. Iako postoje značajne razlike između zemalja u dostupnosti i dinamici cijepljenja, većina zemalja bilježi napredak u području procjepljivanja, što će se povoljno odraziti na gospodarski oporavak.
 

Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.

 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh