IFIS za prvo tromjesečje 2022.: Zaoštravanje indeksa financijskih uvjeta

Vrijednost IFIS indeksa porasla je u prvom tromjesečju, ukazujući na zaoštravanje financijskih uvjeta. Zaoštravanje financijskih uvjeta dominantno je potaknuto zaoštravanjem inozemne komponente indeksa u prvom tromjesečju. Pogoršanju globalnih financijskih uvjeta pridonijela su kretanja na svjetskim burzama, koja se u IFIS indeksu reflektiraju kroz smanjenje vrijednosti DAX i S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju. Pogoršanju globalnih financijskih uvjeta pridonijeli su ruska invazija u Ukrajini, inflacijski pritisci, činjenica da su Federalne rezerve u ožujku povećale kamatne stope prvi put nakon 2018. godine, slična očekivanja vezana uz ostale vodeće središnje banke te očekivanja vezana uz buduće stope ekonomskog rasta. Zaoštravanje financijskih uvjeta uslijed rasta inozemne komponente potaknuto je i porastom premija osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka uslijed izloženosti prema ruskom tržištu. Domaća komponenta indeksa zabilježila je blago zaoštravanje financijskih uvjeta u siječnju u usporedbi s krajem 2021. godine, te ponovno ublažavanje uvjeta u veljači i ožujku. Na domaćem tržištu su zadržani povoljni uvjeti financiranja i visoka likvidnost domaćeg financijskog sustava u prvom tromjesečju. Stabilnost financijskog sustava omogućila je zadržavanje blagih financijskih uvjeta na domaćem tržištu u prvom tromjesečju, unatoč povećanim inflacijskim pritiscima te povećanju premije za rizik za Hrvatsku u ožujku.

U narednom razdoblju prijeti pogoršanje financijskih uvjeta na međunarodnim financijskim tržištima te porast domaćih kamatnih stopa uslijed očekivanih i započetih pooštravanja mjera monetarne politike vodećih središnjih banaka. U tom smislu, dodatan izvor neizvjesnosti ostaje održivost duga, koja ovisi o brzini oporavka gospodarstva i razini realnih kamatnih stopa. Kineska nulta politika prema bolesti COVID-19 odgađa normalizaciju globalnih lanaca opskrbe, što nepovoljno utječe na inflaciju i očekivanja vezana uz ekonomski rast. Uz inflacijske pritiske koji su potaknuti i geopolitičkim okolnostima vezanim uz rusku invaziju u Ukrajini i sankcije Rusiji, neizvjesnost na domaćem tržištu potiče i rast cijena stambenih nekretnina.


Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh