IFIS za treće tromjesečje 2021.: Nastavak blagih uvjeta, uz blago zaoštravanje u odnosu na lipanj 2021.


Financijski uvjeti ostaju blagi u trećem tromjesečju 2021. godine, iako je prisutno blago zaoštravanje u odnosu na lipanj ove godine kad su financijski uvjeti bili najblaži u razdoblju za koje se IFIS prati (od ožujka 2005.). Trend ublažavanja trajao je od drugog tromjesečja 2020. godine, s obzirom da je posljednje zaoštravanje indeksa financijskih uvjeta zabilježeno u veljači i ožujku 2020. uslijed pojave i širenja pandemije uzrokovane SARS-CoV-2 virusom. Financijski uvjeti u trećem tromjesečju 2021. godine bili su blaži u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Na domaćem tržištu su zadržani povoljni uvjeti financiranja, dok je likvidnost domaćeg financijskog sustava ostala iznimno visoka, iako niža u odnosu na lipanj 2021. kada je zabilježena rekordna razina likvidnosti. Blagom zaoštravanju domaće komponente indeksa u trećem tromjesečju 2021. godine pridonijelo je povećanje inflacije. Inozemna komponenta indeksa je zabilježila blago zaoštravanje financijskih uvjeta u rujnu. Nastavila su se povoljna kretanja na svjetskim burzama, iako je došlo do blagog usporavanja rasta u odnosu na prvu polovicu godine uslijed širenja delta varijante SARS-CoV-2 virusa, zastoja u lancima opskrbe i inflacijskih pritisaka. Prekonoćna kamatna stopa na bankovnom tržištu europodručja EONIA bilježi blagi porast u trećem tromjesečju 2021. godine. Premije osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka bilježe blagi rast, što je utjecalo na blago zaoštravanje inozemne komponente indeksa financijskih uvjeta.

Neizvjesnost vezana uz financijske uvjete u ostatku godine ostaje povezana s pandemijom te posljedicama iste na globalne lance opskrbe i dinamiku gospodarskog oporavka. Potencijalni izvori ranjivosti ostaju održivost duga, koja ovisi o brzini oporavka gospodarstva i razini realnih kamatnih stopa, te povećani inflacijski pritisci i mogućnost pooštravanja mjera monetarne politike vodećih središnjih banaka. 


Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.


Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    


Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.
 

Vezani dokumenti

Vrh