Natječaj za radno mjesto recepcionara

29. listopada 2021.

Ekonomski institut, Zagreb raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
 
I. Za izbor na radno mjesto IV. vrste – recepcionar, na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika, 1 izvršitelj/ica, mogućnost rada na puno ili nepuno radno vrijeme.
Uvjeti: srednja ili osnovna stručna sprema.
Prednost: iskustvo na istim i/ili sličnim poslovima ovog radnog mjesta.
II. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva i presliku: svjedodžbe, osobne iskaznice, domovnice i uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci.  
III. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u javnoj službi, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa će imati prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.
IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. Prijave se šalju u zatvorenoj omotnici na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj – recepcionar“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
V. Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta te načinu i područjima testiranja kandidata objavit će se na internetskoj stranici Instituta https://www.eizg.hr/. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena također na internetskoj stranici Instituta, u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru.
VI. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatu natječaja. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
Vrh