Objavljen novi WoS rad: "Trick or Treat? The Effect of IMF Programmes on Mobilising FDI in CESEE Countries"

Istraživačica Ekonomskog instituta, Zagreb dr. sc. Tajana Barbić u suradnji s dr. sc. Marijanom Andrijić iz Ministarstva financija Republike Hrvatske objavila je rad "Trick or Treat? The Effect of IMF Programmes on Mobilising FDI in CESEE Countries" u časopisu Czech Journal of Economics and Finance indeksiranom u Current Contents ConnectWeb of Science Core Collection bibliografskim bazama.

Ovaj rad ujedno je i 16. rad koji su istraživači Ekonomskog instituta, Zagreb ove godine objavili u časopisima indeksiranima u WoS bazi. U radu se vrši procjena učinaka aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a) na direktne strane investicije u Hrvatskoj i 16 zemalja srednje i jugoistočne Europe. Rezultati empirijske analize, u sklopu koje se kontroliralo i za ekonomski rast, inflaciju, privatizaciju, trgovinsku otvorenost, stupanj ekonomskih sloboda, socijalne nerede i sukobe, sugeriraju da u Hrvatskoj i zemljama regije aranžmani Međunarodnog monetarnog fonda nemaju očekivani pozitivni katalitički učinak na privlačenje stranog kapitala i povećanje direktnih investicija. Baš suprotno, rezultati upućuju na zaključak da je učinak tih aranžmana na strane investicije negativan.
Rad je u cijelosti dostupan u otvorenom pristupu ovdje.


 
Vrh