Novi broj Radnih materijala EIZ-a


U novom broju Radnih materijala EIZ-a autori Marin Kukoč, Bruno Škrinjarić i Josip Juračak  donose rad The Impact Assessment of the EU Pre-Accession Funds on Agriculture and Food Companies: The Croatian Case.

Ovaj rad ocjenjuje učinak pretpristupnih bespovratnih potpora EU-a na korisnike u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koristeći kvazi-eksperimentalni pristup na slučaju Hrvatske. Rezultati pokazuju da potpore imaju pozitivan učinak na opstanak poduzeća, kao i pozitivne učinke na dobivanje bankovnih zajmova, povećanje prometa, dodanu vrijednost, zaposlenost i ukupnu faktorsku produktivnost.

Radu možete pristupiti putem naših mrežnih stranica ovdje.
Vrh